Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
Wykładowca
 tel: 503452860tel. 791214963

email:

Grzegorz.Michalski@GMAIL.COM

email2:

Grzegorz.Michalski@UE.WROC.PL

Cel szkolenia:

Szkolenie odpowiada na pytania jak i na jakich zasadach dobierać inwestycje do realizacji w warunkach ryzyka i niepewności? Jak powinna przebiegać ocena finansowej racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych opartych na innowacyjnych pomysłach oraz ocena finansowej wykonalności inwestycji. Jest to szkolenie, dzięki któremu uczestnik będzie umiał dokonywać decyzji w kwestii rozpoczynania inwestycyjnych lub dywestycyjnych zmian w przedsiębiorstwie w sposób poprawiający wydajność i efektywność biznesu i przez to kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).

Szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa. Jest to okazja do intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć. Podczas szkolenia stosowane są metody pracy takie jak studium przypadku (case study), dyskusje, wykład ukierunkowane na finansową stronę przygotowania treści studium wykonalności inwestycji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest zalecane przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejmowaniem decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji lub dywestycji w przedsiębiorstwie, ukierunkowanym na zwiększenie efektywności, wydajności a przez to wartości przedsiębiorstwa. Jest to wiedza wartościowa dla pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości przedsiębiorstwa.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 11 godzin dydaktycznych.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem:

 • cel podejmowania inwestycji rzeczowych

Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe.
Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu.
Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie:

 • wartość przyszła
 • kapitalizacja przepływów pieniężnych
 • wartość obecna
 • dyskontowanie przepływów pieniężnych
 • wartość obecna renty

Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:

 • zdyskontowanego okresu zwrotu
 • zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
 • wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR
 • zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR
 • indeksu zyskowności projektu – PI

Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje, różnice w szacowaniu:

 • NCF – przepływów pieniężnych netto
 • szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto
 • szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto
 • zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe
 • zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
 • zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
 • zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
 • zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
 • zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
 • zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
 • Stopa kosztu kapitału
 • koszt kapitału własnego
 • koszt kapitału obcego
 • zasady szacowania
 • średni wazony koszt kapitału – WACC
 • ryzyko projektu a koszt kapitału
 • marginalny koszt kapitału – MCC
 • relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
 • teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich

Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa:

 • krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
 • krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC

Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych:

 • metody pośrednie uwzględniania ryzyka
 • analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
 • analiza scenariuszy
 • analiza drzew decyzyjnych
 • analiza symulacyjna
 • metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
 • równoważnik pewności
 • stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR

Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania:

 • ptymalny czas trwania projektu
 • metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
 • elementy teorii portfela
 • rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów, wartość opcji rzeczowych.

Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja.

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
Wykładowca
 tel: 503452860tel. 791214963

email:

Grzegorz.Michalski@GMAIL.COM

email2:

Grzegorz.Michalski@UE.WROC.PL

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s